År 2004 ställde vi oss frågan: ”Hur kan en anrik textilstad som Borås förvandla området Simonsland, med övergivna textilfabriker, till en ny och levande mötesplats?”

Resan börjar

För några år sedan låg Simonsland öde. Konstsilkes gamla fabrik stod tom sedan länge och påminde mest om en tid som flytt. Men att Borås tid som textilstad var över stämde inte överens med verkligheten. Borås var, och är, fortfarande en textilstad, även om den storskaliga produktionen flyttat utomlands.

I Simonsland såg vi hur som helst en möjlighet. Att kunna förena näringsliv, stad, kultur och akademi till en egen mötesplats där de kan dra nytta av varandra. Ett textilt kluster – där Borås och Sjuhärads kunskap samlas och kan ta oss in i framtidens textilbransch. Passionen fanns. Gnistan hade tänts. Strax därefter köpte vi kvarteret och började ringa runt.

År 2010 inledde vi diskussioner tillsammans med Borås Stad och Högskolan i Borås/Textilhögskolan om ett eventuellt samarbete. Hur skulle vi gemensamt kunna omvandla Simonsland till ett textilt kluster med internationell slagkraft?

Den 7 februari 2011 skrivs ett samarbetsavtal mellan Borås Stad, Högskolan i Borås och Kanico. En dryg månad senare, torsdag 17 mars, tas första spadtaget i arbetet med att renovera och bygga om Simonsland.

Vårt mål är ”försiktig renovering”. Hur kan vi modernisera byggnaden – men samtidigt bevara så mycket som möjligt av dess historia?

15 000 ton avfall har fraktats bort. Mer än 95% har återvunnits.

Samtliga golv i fastigheten är ytspacklade. I samband med golvarbetet sattes ett nytt svenskt rekord i golvavjämning: 350 ton ytspackel på en dag!

EN HALV MILJON ARBETSTIMMAR

Att förvandla ett slitet, gigantiskt plåtskjul till en modern och välkomnande funkisfastighet görs inte över en natt. Hittills har en halv miljon arbetstimmar lagts på att renovera Simonsland.

Textile Fashion Center levererades i en mini­malistisk, sparsmakad färgsättning där vi ville att varje hyresgäst skulle få sätta en egen, unik prägel på sina respektive utrymmen. Idag är resultatet långt ifrån enbart vitt. Verk­samheterna har fått sätta sina egna distinkta identiteter, som förstärker känslan av ett textilt kluster där människor med olika uttryck samlas.

Målarna har gett huset en sparsmakad färgsättning. Tre olika vita färger har använts; kulör NCS S0500­Y till befintliga ytor som fasad och pelare samt två olika brutna vita kulörer till de nya väggarna. Totalt 25 000 liter vit färg.

Mönstret på Vestindiens corténfasad är en förstoring av hålkort som användes av fabrikens arbetare en gång i tiden. De ursprungliga hålkorten kan du se på Textilmuseet, plan 1.

Kommunikationsstråk mot fasaden knyter samman inne­ och utemiljön. Härifrån kan man uppleva staden samtidigt som förbipasserande på Skaraborgsvägen kan ta del av livet på insidan.

I restaurangen The Company serveras god mat i skön miljö från lunch till sen middag.

Viskan spelar en central roll i Simonsland. Långsamt flyter den genom området och ger en nära vattenkontakt med broar och bryggor.

I caféet möts studenter, entreprenörer, föreläsare, designers och nyfikna besökare.

HÄR SKAPAS NY HISTORIA.

Ibland går det inte att bevara, hur gärna man än vill. Den gamla byggnaden Vestindien var tyvärr alltför impregnerad av gifter och asbest för att kunna renoveras. Idag står här istället Nya Vestindien, en ren och säker byggnad.

Trådar och trådrullar inne i restaurangen The Company anspelar på områdets textila historia och framtid.

Entresolplanet, plan 2. Här sitter Drivhuset, Inkubatorn, Modeinkubatorn samt alla hyresgäster i Marketplace Borås kontorshotell. Gemensamt kök och vardagsrum skapar en plats för avslappning, möten och samverkan.

Marketplace Borås Arena är en cirka 1 000 kvadratmeter stor eventhall. Denna multifunktionella lokal, som rymmer 700 stående alternativt 500 sittande personer, passar perfekt till mindre och medelstora event som exempelvis minimässor, modevisningar och middagar.

Vill du hyra lokal?

KONTAKT